Đây là Review sau một lần đi ăn ở đây về, thấy chất lượng ổn và ăn cũng được, ghi lại hi vọng có thể giúp mọi người tham khảo và lựa chọn khi cần.