Để chuẩn bị cho ngày lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1, BLT Steak đã bán những chiếc “Trump Burger” – một hamburger được làm từ hình mẫu là vị tổng thống mới.