Họ gọi nó là Pepsi Hồng, và nó sẽ có mặt tại các của hàng ở Nhật vào ngày 9 tháng 12 năm nay.

Click để đọc thêm…