Một số cho thấy nó có thể mang đến lợi ích như một buổi tập luyện. Và sự thật ngay sau đây.