Mọi người thích chocolate vì nó mang lại sự vui vẻ, thậm chí là giải toả căng thẳng.