Hãy phục hồi năng lượng của bạn bằng nước ép Pikachu, với một trong ba mẫu thiết kế tuyệt đẹp.