Đoạn quảng cáo nói về Cassis, một cô gái 17-tuổi và làm việc trong tiệm bánh của mẹ cô cùng với Arles, một anh chàng điển trai.