Bạn có thích mều hông? Thế đồ ngọt vừa ngon vừa dễ thương thì sao? Tôi đoán rất nhiều người muốn cả hai thứ. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng làm đồ ngọt về mèo phải chăng sẽ rất hoàn hảo?