Những chiếc bánh ngọt vô cùng tỉ mỉ, trông y như thật và rất hấp dẫn.