Liệu loại mì ramen mới của Nissin có màu đen như góc khuất trong tâm hồn con người không?