Tuần này của bạn sẽ ngọt, mặn hay chua? Chọn ra một vị của món ăn sẽ giúp bạn trải qua tuần mới theo cách ngon lành nhất, cũng như chọn ra loại thức ăn mà bạn nên tránh, món ăn sẽ giúp bạn làm chủ phòng bếp và học hỏi thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về ẩm thực.

Click để đọc thêm…