Không chỉ nước Nhật mới sở hữu những công thức sashimi tươi sống ngon lành, mà thực chất trên nhiều quốc gia từ Đông đến Tây, đồ sống đã phát triển thành một nghệ thuật ẩm thực vững mạnh và độc đáo.

Click để đọc thêm…