Việc chúng ta đều yêu thích trứng không phải là bí mật gì. Ta chần, khuấy, chiên, luộc chín kỹ, bóc vỏ, nướng trứng, ta dùng lòng đỏ, lòng trắng, dùng cả vỏ trứng. Chúng tôi đã tranh thủ hỏi các chuyên gia về trứng một vài mẹo nhỏ và chúng tôi ăn trứng cho bữa tối.

Click để đọc thêm…