Event mừng sinh nhật muộn của box Ẩm Thực đã bắt đầu.

Nếu bạn có niềm đam mê về ẩm thực cũng như thiết kế, hãy tham gia event này với chúng mình nhé.

Click để đọc thêm…