Tôi là Rato Kim và đang sống ở Seoul, Hàn Quốc. Tôi là một nghệ sĩ làm đồ chơi và thích làm các món đồ chơi có hình mèo.

Một trong những món đồ mà tôi làm gần đây là đồ chơi Bánh mì mèo. Tôi đã lên hoạch thực hiện từ rất và lấy ý tưởng từ những bé mèo đang ngồi với những cái chân được giấu bên dưới.