Mặc dù nước không phải là một nguyên liệu mà chúng ta hay mơ mộng thơ thẩn về nó, nước lại là một trong những nguyên liệu không thể thiếu nhất đối với một đầu bếp. Bước vào bếp của một nhà hàng bạn sẽ thấy trên bàn của mỗi đầu bếp đều có vài loại dầu ăn, giấm, và nước sốt; nhưng trong đó chắc chắn luôn có một lọ đựng đầy nước sạch.