Quế là một thực phẩm nhiều lợi ích và bạn chưa quý trọng nó đúng cách. Sau đây là một vài điều mà bạn chưa biết về quế.