Là một người thưởng thức, có lẽ bạn không quan tâm lắm về tất cả các bước để làm ra món ăn đó. Bạn gần như không biết sẽ có người phải ăn thử chúng cả triệu lần và ghi chú lại, phải theo sát tiến độ cải biến, hay phải làm sao để món ăn đấy hấp dẫn với bạn và mọi người nói chung ngay trong lần ra mắt đầu tiên. Vâng, thực sự có những người sẽ đảm nhận các công việc kỳ quặc ấy đấy.