Ace Translator sẽ liên kết với sức mạnh của những server dịch ngôn ngữ động trên Internet, cho phép bạn dễ dàng dịch những nội dung Web, những bức thư, chuyện tán gẫu và những email giữa những ngôn ngữ Quốc tế chính. Phần mềm siêu nhẹ và khả năng dịch thuật không hề tệ. Có thể nói là sự thay thế hoàn hảo cho Babylon ngày một nặng nề và cồng kềnh.

Click để đọc thêm…