Tuyển Mod Box IT

March 13, 2013 | | Khác

Yêu cầu riêng:
– Có kiến thức về máy tính, ít nhất là phải biết dùng máy tính
– Có khả năng chống đòn và gọi trợ giúp khi có con bệnh cấp tính
– Chăm chỉ là 1 yếu tốt hàng đầu

Click để đọc thêm…