Tự phác họa chân dung của mình nào.Bạn cần chú ý đến những chi tiết nổi bật trên khuôn mặt nhé…Sau đó hãy cùng đọc và tìm hiểu ý nghĩ của nó với bọn tớ nào?

Click để đọc thêm…