Hẳn các bạn chẳng xa lạ gì về tiếng Anh rùi nhỉ. Nhưng các bạn có muốn biết tên tiếng Anh của mình là gì không? Hãy click vào đây và tìm hiểu nào.

Click để đọc thêm…