Nhật ký…

March 27, 2012 | | 1-2-3 Cười

Vo ve vo ve .Muỗi vào thả giàn .Ghét mấy con muỗi không thể tả được .Hôm nay mới tả được .Cố gắng bắt một con to nhất , ru ngủ cho nó , rồi ngồi kêu vo ve bên tai .Con muỗi mắt thâm quầng , lảo đảo bay đi …

Click để đọc thêm…