Cá sấu đen, lươn điện, cá ma cà rồng… là những loài thủy quái hung tợn của sông Amazon, một trong những con sông lớn và có nhiều loài động vật nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Click để đọc thêm…