“Tôi muốn làm mọi người phải đói bụng, khiến tất cả chỉ muốn đến những nhà hàng này,” Bartelsman đã nói thế. “Tôi hi vọng tất cả những ai nhìn thấy quyển sách đều phải thốt lên ‘Hãy tới đó dùng bữa vào tối nay.’”

Và cuối cùng, hãy tìm hiểu những chia sẻ về cách chụp ảnh thức ăn của nhà nhiếp ảnh ẩm thực người Đức, Jan Batelsman.

Click để đọc thêm…