Effect Veiler, được ra mắt trong pack TCG Duelist Revolution, là một trong những lá bài có tiềm năng gây đột biến lớn, không chỉ là trong game ngay lúc đó mà còn trong cả những chiến thuật sau này. Effect Veiler là một lá bài rất linh hoạt trong mọi tình huống, đóng một vai trò cực kì quan trọng trong nền metagame đương đại. Nói đến độ linh hoạt của nó, nếu không ngoa, có thể còn ấn tượng hơn cả D.D. Crow, và đó không phải là một lời nói suông.

Click để đọc thêm…