Kanto Grand Festival là một sự kiện chỉ có trong anime được tổ chức tại Indigo Plateau. Tất cả Pokémon Coordinator kiếm được năm Ribbon tại Kanto đều đủ điều kiện để tham gia. Lilian là MC của Kanto Grand Festival.

Click để đọc thêm