Hoenn Grand Festival là một sự kiện chỉ có trong anime được tổ chức ở thành phố Slateport, và là một Pokémon Contest tương tự như là Pokémon League. Tất cả Pokémon Coordinator kiếm được năm Ribbon đều đủ điều kiện để tham gia. Vivian là MC của Hoenn Grand Festival.

Click để đọc thêm