[Wiki] Evolution Methods

August 1, 2010 | | Game, Pokemon

Thường thì để nhân giống Pokemon thì cách quen thuộc nhất là các bạn ghép con Pokemon mình thích với Ditto. Và khi để Ditto kết hợp với một Pokemon bất kì thì sẽ cho ra một Bé Pokemon theo tính trạng trội của Pokemon đó.

Click để đọc thêm