[Wiki] Elite Four

August 1, 2010 | | Game, Pokemon

Elite Four (Japanese: 四天王 Tứ Đại Thiên Vương) là bốn huấn luyện viên Pokémon được coi là mạnh nhất trong Pokémon Leguage vùng của họ, không có Champion (nhà vô địch). Những người thách đấu Elite Four phải có chiến thắng tất cả tám Huy hiệu từ khu vực đó…..

Click để đọc thêm