[Wiki] [Character] Jimmy

September 6, 2010 | | Game, Pokemon

Tên: Jimmy
Giới tính: Male
Nơi sống : Thị trấn New Bark ở Johto
Công việc: Huấn luyện viên Pokemon
Ước mơ: Trở thành huấn luyện viên mạnh mẽ

Click để đọc thêm