Chào tất cả các bạn ! Sau gần 1 năm biệt tăm biệt tích thì giờ đây cựu tòa soạn của báo VSGN đã quay trở về. Do nhiều lý do khác quan và chủ quan thì cựu toàn soạn phải stall kì báo 1 thời gian (nói đúng hơn là nản và lười ). Nhưng giờ đây mình xin chính thức khai trương trở lại báo kì này.

Click để đọc thêm