Thế giới Nova Chrysalia (hay Novus Partus trong bản tiếng Nhật) là một nơi rộng lớn. Khu vực này chứa đựng những tàn tích của Grand Pulse, và hiện tại gần như đã bị xóa sạch bởi Chaos, sinh vật được đưa vào thế giới cuối Final Fantasy XIII-2. Khi dường như mọi chuyện hoàn toàn đổi khác trong Lightning Returns thì vẫn còn tồn tại bầu khí quyển quen thuộc trên bốn vùng đất riêng biệt của xứ sở – Luxerion, The Dead Dunes, The Wildlands, và Yusnaan.

Click để đọc thêm…