Persona Magazine số ra đầu tiên tháng 11 đã có một cuộc bình chọn top 20 nhân vật được yêu thích nhất trong Shin Megami Tensei: Persona. Dưới đây là kết quả:

Click để đọc thêm…