Trong những năm gần đây, nhà phát hành Assassin’s Creed, Ubisoft đã nhận nhiều phản hồi gay gắt về chính sách với PC, bao gồm DRM và một phần PC game đều được phát hành sau hệ console. Giờ đây, nhà phát hành hứa sẽ hỗ trợ PC gamer và bản thân nền tảng này. “Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng và cần người chơi game trên PC, và muốn tiếp tục cải thiện việc tạo và hỗ trợ game cho PC,” Alain Corre, giám đốc Ubisoft EU, nói với MCV tại Gamescom.

Click để đọc thêm…