Đoạn video dài hai phút rưỡi bắt đầu với một nhóm bốn vị anh hùng trong một chiếc xe mui trần, băng qua một vùng đất rộng lớn có nhiều sinh vật thần bí sinh sống. Cuộc hành trình mà bốn vị anh hùng này dấn thân vào chính là trung tâm của cốt truyện.

Click để đọc thêm…