Nhà sản xuất Game 5pb. Games đã ra mắt đoạn phim mở đầu của game Corpse Party: Blood Drive chơi trên dòng máy PlayStation Vita.

Click để đọc thêm…