Hiện nay VnSharing Games Newspaper đang rất cần một đội ngũ Biên Tập Viên lẫn Designer hùng hậu để chuẩn bị cho kế hoạch ở tháng 1. Vì vậy mong các bạn ủng hộ tham gia đóng góp cho báo 

VSGN kì I | VSGN kì II | VSGN kì III | VSGN kì IV | VSGN kì V

Click để đọc thêm…