Mario trở lại trong cuộc hành trình xuyên không gian. Bó tay truớc những câu đố…? Không chịu nổi độ bựa nhận của những con trùm? Come here Baby!

Click vào để đọc thêm…