Microsoft và Insomniac Games hôm nay đã thông báo một gói nội dung có thể tải về cho cho Xbox One của game Sunset Overdrive. Gói $20, sẽ được bán trên Xbox Live và tại các cửa hàng bán lẻ thuộc công ty…

Click để đọc thêm…