Sega thông báo tựa game sắp tới cho Wii U, Sonic Boom: Rise of Lyric sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 11 thay vì 18 tháng 11.

Click để đọc thêm…