5pb. bắt đầu công chiếu hai đoạn video quảng cáo cho bản port PlayStation Vita của game Kaihō Shojo SIN (Liberation Maiden SIN) vào thứ ba.

Click để đọc thêm…