Sau lần xuất hiện chính thức cuối cùng vào năm 2005, đứa con cưng của DICE và EA nay đã bắt đầu cho thấy được sức mạnh tối thượng trong lần trở lại cực kì ấn tượng của mình sau hơn 5 năm ngủ yên trong bóng tối. Nó là một vì vua đích thực về mặt chơi mạng khi mở ra một chiến trường đúng nghĩa về các loại khí tài chiến tranh siêu đẳng và một mặt trận tác chiến không thể rộng lớn hơn được nữa.

Click để đọc thêm