Gần đây, tạp chí Weekly Famitsu, một tạp chí rất uy tín về Game của Nhật đã mở một cuộc bình chọn cho tựa game được các độc giả của họ mong chờ nhất trong năm 2014…

Click để đọc thêm…