Theo thông tin mới nhất của NPD, Metal Gear Solid: Peace Walker, game PSP lớn nhất của Konami trong năm 2010, đã bán được 52,000 đĩa tại Hoa Kì chỉ trong vòng 4 tuần chào bán của tháng Sáu…Click vào đây để đọc tiếp