Trong những ngày gần đây, cơn sốt được tạo ra bởi nữ phù thủy Bayonetta đã bắt đầu lan rộng tới lãnh thổ của những quốc gia phương Tây. Tại đây, một bộ phận nhỏ những game thủ “quái tính” đã phát hiện những chi tiết tương đồng giữa nữ phù thủy bóng đêm này với một hình tượng rất nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản – Thủy Thủ Mặt Trăng.

More…