Năm ngoái, trong lòng người hâm mộ dấy lên nỗi lo âu cho Atlus. Công ty mẹ của Atlus, Index Corporation vướng phải nhiều rắc rối, và cuối cùng thương hiệu Atlus trở thành một phần của Sega. Nhưng giờ đây, Atlus không chỉ đơn giản là một thương hiệu nữa.

Click để đọc thêm…