Với việc Mobile Suit Gundam Side Stories chưa tải được đầy đủ, Bandai Namco xác nhận việc bổ sung một bản remake với sự tham gia của 5 phiên bản nâng cao khác của game cổ điển Gundam. Mobile Suit Gundam phiên bản này cập nhật thêm : Cross Dimension 0079, ban đầu là một game hit trên Super Famicom (Super Nintendo) tại Nhật năm 1995.

Click để đọc thêm…