Nihon Falcom đã thông báo vào thứ Năm, ngày 26-6, rằng họ sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng game RPG online Eiyū Densetsu: Akatsuki no Kiseki (Legend of the Heroes: Trails of Dawn) vào năm 2015. Game sẽ được hợp tác sản xuất với USERJOY Group.

Click để đọc thêm…