Ba bản Final Fantasy XIII – bao gồm Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, và Lightning Returns: Final Fantasy XIII – sẽ có mặt trên PC vào tháng tới.

Click để đọc thêm…